ระชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดงาน”แม่แจ๋ม แจ่มแต้หนา”

นายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน ร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดงาน”แม่แจ๋ม แจ่มแต้หนา” ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจการจัดงานบูรณาการการจัดงานร่วมกับคณะกรรมการสนับสนุนการจัดงานในพื้นที่ โดยมีว่าที่ร้อยตรี สมชาย  สิริชูทรัพย์ นายอำเภอเมืองปาน เป็นประธาน

(Visited 67 times, 1 visits today)