ร่วมสร้างบ้านให้ครัวเรือนยากจน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปาน ร่วมสร้างบ้านให้ครัวเรือนยากจน บ้านนายศรีวรรณ  กองปิน บ้านหนอง หมู่ 5 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน นำอาหารและน้ำดื่มบริการผู้มาร่วมด้วยช่วยสร้างบ้าน พร้อมจิตอาสาในชุมชน

(Visited 46 times, 1 visits today)