ร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน ร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน เพื่อรับฟังการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

(Visited 28 times, 1 visits today)