ร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 2 พ.ย 2561 เวลา 09.00 น. นายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน ร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองปาน ประจำเดือนพฤศจิกายน เพื่อมอบนโยบายทางราชการ ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองปานวิทยา อำเภอเมืองปาน

(Visited 51 times, 1 visits today)