รับฟังการถ่ายทอดการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2561 ผ่านระบบTVพช.

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเมืองปาน รับฟังการถ่ายทอดการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2561 ผ่านระบบ TV พช. เพื่อรับทราบการมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานจากนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อนำมาแปลงไปสู่การปฏิบัติกับงานพื้นที่

(Visited 29 times, 1 visits today)