ส่งมอบชุดการแสดง

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 สพอ.เมืองปาน ติดตามดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี อบรม   ส่งมอบชุดการแสดง บ้านหลวง หมู่ 5 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน

(Visited 44 times, 1 visits today)