จัดอบรมเชิงปฎิบัติเมนูอาหารพื้นถิ่น

วันที่ ๑๙-๒๓ ตุลาคม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปาน ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฎิบัติเมนูอาหารพื้นถิ่น บ้านแม่แจ๋ม หมู่ที่ ๑ ตำบล แจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยทีมวิทยากรจากคณะอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนาลำปาง ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัดวิถี

(Visited 28 times, 1 visits today)