ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปาน ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม พื้นที่ตำบลหัวเมืองและติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดลำปาง ตำบลหัวเมือง หมู่ 1,2,5 อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

(Visited 33 times, 1 visits today)