อบรมโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

วันที่ 20-23 กันยายน 2561 สพอ.เมืองปาน จัดอบรมโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง เรื่องการทำสื่อเรียนรู้อัตลักณษ์ ภูมิปัญญา , พัฒนาปราชญ์ชุมชนและเยาวชนสู่การเป็นนักเล่าเรื่องชุมชน , เพิ่มทักษะการแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว บ้านป่าเหมี้ยง หมู่ 7 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน

(Visited 100 times, 1 visits today)