ติดตามงานOTOPนวัตวิถี

วันที่ 14 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานส่งเสริมจากสนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ติดตามงานโครงการ OTOP นวัตวิถี บ้านหลวง หมู่ 5 ตำบลแจ้ซ้อน อำเถอเมืองปาน

(Visited 50 times, 1 visits today)