รับขึ้นทะเบียนOTOP

วันที่ 10 กันยายน 2561 สพอ.เมืองปาน รับขึ้นทะเบียนOTOP กลุ่มเย็บผ้าบ้านใหม่พัฒนา(ห้วยมง) หมู่ 8 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาง

(Visited 28 times, 1 visits today)