จังหวัดเคลื่อนที่

วันที่ 6 กันยายน 2561 สพอ.เมืองปานร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ให้บริการในการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บริการด้านอื่นๆ ณ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน

(Visited 86 times, 1 visits today)