อบรมพัฒนาการประกอบอาหารพื้นถิ่น

วันที่ 3 – 4 กันยายน 2561 สพอ.เมืองปาน ได้นำกลุ่มทำโฮมสเตย์ บ้านป่าเหมี้ยง หมู่ 7 ตำบลแจ้ซ้อน อบรมพัฒนาการประกอบอาหารพื้นถิ่นและการจัดชุดอาหารเพื่อเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยว ตามโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

(Visited 53 times, 1 visits today)