ประชุมเตรียมความพร้อม

วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปานพร้อมพัฒนากรประสานตำบล นำหัวหน้ากลุ่มงาน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการ ประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว และคณะกรรมการคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบระดับประเทศ  ณ บ้านแม่แจ๋ม หมู่1 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

(Visited 60 times, 1 visits today)