ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ – กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 5 กันยายน 2561 นายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ – กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อรับฟังหัวข้อราชการและปัญหาต่างๆ

(Visited 70 times, 1 visits today)