ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน ประชุมคณะกรรมการ บ้านแม่แจ๋ม หมู่ 1 ตำบลแจ้ซ้อน เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ หอประชุมบ้านแม่แจ๋ม

(Visited 181 times, 1 visits today)