จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

วันที่  26 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น . สพอ.เมืองปาน ประชุมจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหลวง หมู่ 5 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภเมืองปาน

(Visited 113 times, 1 visits today)