จังหวัดติดตามงาน

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมจังหวัด ติดตามงานชุมชนท่องเที่ยว 8 เส้นทาง บ้านป่าเหมี้ยง หมู่ 7 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน

(Visited 66 times, 1 visits today)