คัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา 09.00 น . สพอ.เมืองปาน ต้อนรับคณะกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด  นำโดยนางสาวศศิธร อินทกุล พัฒนาการจังหวัดลำปาง  ดำเนินการคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด บ้านแม่แจ๋ม หมู่ที่๑ ตำบลแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง ที่ได้รับการคัดเลือกในปี๒๕๖๑ นำคณะกรรมการเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว ประเพณีวัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ OTOP ของหมู่บ้าน เป็นการมาเยือนแบบนักท่องเที่ยว

(Visited 98 times, 1 visits today)