ประชุม โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 4

วันที่ 22 สิงหาคม 2561  เวลา 09.00 น. สพอ.เมืองปานจัดประชุม โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ นายยรรยง กุนาคำ นายอำเภอเมืองปานเป็นประธาน พร้อมคณะอนุกรรมการจำนวน 50 คน ห้องประชุมอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

(Visited 148 times, 1 visits today)