อำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอเมืองปาน

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ พร้อมคณะท่านนายอำเภอเมืองปาน หัวหน้าส่วนราชการ มอบของแก่ครัวเรือนยากจน และให้บริการในด้านต่างๆแก่ชุมชนบ้านใหม่ หมู่ 8 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

(Visited 51 times, 1 visits today)