ประชุมแกนนำหมู่บ้าน

วันที่  17 สิงหาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายพงศ์ธร  ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน ประชุมแกนนำหมู่บ้าน บ้านหมู่ 1,2,5,7,8,9 ตำบลแจ้ซ้อน เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาร่วมงาน “แจ้ซ้อน มิวสิคเฟสติวัล 2018” ในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561

(Visited 32 times, 1 visits today)