ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับอำเภอ

วันที่  17 สิงหาคม 8561 เวลา 09.00 น. นายพงศ์ธร  ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน พร้อมเจ้าหน้าที่สนง.พัฒนาชุมชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับอำเภอ นายเกียรติศักดิ์ บุญพา ปลัดอาวุโสเป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองปาน

(Visited 74 times, 1 visits today)