โครงการหมู่บ้านOTOPเพื่อการท่องเที่ยว(OTOP Village)8เส้นทาง

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเถอเมืองปาน จัดฝึกอบรมเวทีที่1 ศึกษาวิเคราะห์อัตลักษณ์ โครงการหมู่บ้านOTOPเพื่อการท่องเที่ยว(OTOP Village)8เส้นทาง ณ ห้องประชุมอบต.แจ้ซ้อน/อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

(Visited 35 times, 1 visits today)