ประชุมผู้นำอช.เปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว

วันที 20 กรกฎาคม 2561 นายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้นายจรัญ ขันสุธรรม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ร่วมประชุมและสรุปผลการดำเนินกงานในไตรมาศ 3 พร้อมให้แนวทางการทำงานแก่ผู้นำอช. ในพื้นอำเภอเมืองปาน2561 —- เวลา18.00น นายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอ พร้อมพัฒนากรร่วมงานเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว”ยลวิถีศรีดอนมูล ปลายทางฝัน แจ้ซ้อน” ณ ลานข่วงดาว-ตลาดปู่เยียง บ้านศรีดอนมูล หมู่ 2 ตำบลแจ้ซ้อน นายสิงห์ทอง สมพมิตร ปลัดอำเภอเมืองปานเป็นประธานเปิด

 

 

(Visited 70 times, 1 visits today)