อบรมสตรีอำเภอเมืองปาน

วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 นายยรรยง กุนาคำ นายอำเภอเมืองปานพร้อมนายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอ เป็นประธานในการจัดอบรบสตรีอำเภอเมืองปาน เรื่องพัฒนาศักยภาพและจัดเวทีค้นหาปัญหาความต้องการของกลุ่มสตรี ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 130 คน ตามโครงการงบเงินอุดหนุนพัฒนาบทบาทสตรี

(Visited 122 times, 1 visits today)