ศพช.ติดตามงานOTOPนวัตวิถี

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอพร้อมพัฒนากรตำบลนำคณะจากศพช.ลำปาง ติดตามงานOTOPนวัตวิถี  บ้านหลวง หมู่ 5 ,บ้านแม่แจ๋ม หมู่ 1 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน

 

(Visited 26 times, 1 visits today)