ติดตามงานการเบิกจ่าย

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน ได้มอบหมายให้พัฒนากรรับผิดชอบงานให้ข้อมูลในการเบิกจ่ายตามโครงการยุทธฯกรมพัฒนาชุมชนแก่เจ้าหน้าที่ติดตามของจังหวัด

(Visited 45 times, 1 visits today)