ตรวจเยี่ยมกองทุนชุมชน

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน พร้อมพัฒนากร ร่วมกับคณะกรรมการสำนักทุนกรมฯตรวจเยี่ยมกองทุนชุมชนบ้านแม่กองปิน หมู่ 6 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน

(Visited 63 times, 1 visits today)