ทำสัญญากู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 20 มิถุนายน  2561 นายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน พร้อมด้วยพัฒนากร  ร่วมกับกลุุ่มพัฒนาบทบาทสตรีทำสัญญากู้เงินทุนหมุนเวียน เงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองปาน

(Visited 29 times, 1 visits today)