ลงพื้นที่หาข้อมูลหมู่บ้านท่องเที่ยว

วันที่ 17พฤษภาคม 2561 นายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน พร้อมด้วยพัฒนากร อสพ. ลงพื้นที่หาข้อมูลและสำรวจเส้นทางหมู่บ้านท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี บ้านแม่แจ๋ม หมู่1 และบ้านศรีดอนมูล หมู่ 2 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน

(Visited 154 times, 1 visits today)