กิจกรรมประกวดหมู่บ้าน

วันที่ 16พฤษภาคม2561  นายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน พร้อมด้วยพัฒนากรตำบล ร่วมกับแกนนำชุมชนบ้านขอหมู่9ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน ต้อนรับคณะกรรมการจากจังหวัดร่วมพิจารณาประเมินประกวดหมู่บ้านและติดตามกลุ่มสัมมาชีพ

(Visited 29 times, 1 visits today)