ติดตามการดำเนินงานของกลุ่ม OTOP ณ แจ้ซ้อน ที่ได้เป็น OTOP ขึ้นเครื่อง

วันที่ 17 เมษายน 2561 นายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน พร้อมด้วยพัฒนากร ติดตามการดำเนินงานของกลุ่ม OTOP ณ แจ้ซ้อน ที่ได้เป็น OTOP ขึ้นเครื่อง

(Visited 28 times, 1 visits today)