จัดทำสัญญาเงินยืม กข.คจ.

วันที่ 29 มีนาคม 2561 นายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน มอบหมายให้ น.ส.ภัทธิญา สดชื่น พัฒนากรตำบลบ้านขอ ร่วมการบ้านแม่กองปิน ม.6 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

(Visited 118 times, 1 visits today)