อบรมกลุ่มเป้าหมายหมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านศรีดอนมูล ม.2 ต.แจ้ซ้อน

วันที่ 26-27 มีนาคม 2561 นายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน พร้อมด้วยพัฒนากร ร่วมดำเนินการกับภาคเอกชน อบรมกลุ่มเป้าหมายหมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านศรีดอนมูล ม.2 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

(Visited 131 times, 1 visits today)