เวทีไทยนิยม ยั่งยืน ณ บ้านป่าเหว

วันที่ 21 มีนาคม 2561 นายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน มอบหมายให้ น.ส.ภัทธิญา สดชื่น พัฒนากรตำบลบ้านขอ ร่วมเวทีไทยนิยม ยั่งยืน  ณ บ้านป่าเหว ม.3 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

(Visited 102 times, 1 visits today)