ประชุมซักซ้อมการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 20 มีนาคม 2561 นายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน พร้อมด้วยพัฒนากร ร่วมประชุมซักซ้อมการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองปาน

(Visited 40 times, 1 visits today)