รับลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP

วันที่ 12 มีนาคม 2561 นายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน รับลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP จากกลุ่มทอผ้าบ้านป่าคา ม.1 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

(Visited 35 times, 1 visits today)