ประชุมอาสาสมัครกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ้านขอ

วันที่ 7 มีนาคม 2561 นายพงศ์ธร ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน มอบหมายให้ น.ส.ภัทธิญา สดชื่น พัฒนากรตำบลบ้านขอ ดำเนินการประชุมอาสาสมัครกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ้านขอ

(Visited 31 times, 1 visits today)