#เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสารสนเทศ#

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี ๒๕๖๐ แก่นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอที่รับผิดชอบงานระบบสารสนเทศฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัมนาชุมชนจังหวัดลำปาง โดยมีนางวิไลลักษณ์ กันธิยะ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงานฯ

(Visited 30 times, 1 visits today)