นางสาววชิรา ตระกูลมั่งมูล

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองปาน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง