นางนัฏยา สมฤทธิ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองปาน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง