@ พช.เมืองน่าน : ร่วมแสดงความยินดีกับนักวิชาการพัฒนาชุมชน สพจ.น่าน เนื่องในโอกาสเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ

📣 วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 15.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองน่าน โดย นางอรนงค์ กาพรม พัฒนาการอำเภอเมืองน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองน่าน ร่วมแสดงความยินดีกับ นักวิชาการพัฒนาชุมชน สพจ.น่าน เนื่องในโอกาสเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น กับ นางสาวกวินทิพย์ ดวงเดือนเป็ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพจ.น่าน ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบ่อเกลือ และ นางรัตติยา ศรีสุข นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพจ.น่าน ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอภูเพียง ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน

📸 ทีมประชาสัมพันธ์​
สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองน่าน # รายงาน #
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD

(Visited 6 times, 1 visits today)