@ พช.เมืองน่าน : ร่วมอบรมโครงการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม (วันที่ 3)

📣 วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองน่าน โดย นางอรนงค์ กาพรม พัฒนาการอำเภอเมืองน่าน มอบหมายนางพิมพ์นิภา มีสา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับผู้นำชุมชน ร่วมอบรมโครงการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม เป็นวันที่สาม ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ซึ่งได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการผลิตสื่อสร้างสรรค์ให้โดนใจเสี้ยวนาที การเตรียมความพร้อม เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์และเทคนิคสู่ความสำเร็จด้วย Social Media นำเสนอผลงานผ่านสื่อออนไลน์ ส่งลิงค์ และผลงานผ่าน google drive ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

📸 ทีมประชาสัมพันธ์​
สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองน่าน # รายงาน #
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD

(Visited 2 times, 1 visits today)