@ พช.เมืองน่าน : ร่วมมอบผ้าห่มกับหัวหน้าราชการตามโครงการมอบผ้าห่มกันหนาวไทยเบฟเวอร์เรจส์ รวมใจต้านภัยหนาว ปี ที่ 23 พ.ศ.2565

📣 วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายดลภาค เนตรใส นายอำเภอเมืองน่าน เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มให้ราษฎรตามโครงการมอบผ้าห่มกันหนาวไทยเบฟเวอร์เรจส์ รวมใจต้านภัยหนาว ปี ที่ 23 พ.ศ.2565
ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองน่าน โดย นางอรนงค์ กาพรม พัฒนาการอำเภอเมืองน่าน และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองน่าน ได้ร่วมมอบผ้าห่มให้ราษฎร ตามโครงการฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

📸 ทีมประชาสัมพันธ์​
สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองน่าน # รายงาน #
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#WorldSoilDay

(Visited 4 times, 1 visits today)