@ พช.เมืองน่าน : ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมวันดินโลก และกิจกรรม Kick off ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร “ผู้นำทำก่อน” รณรงค์ปลูกผักสวนครัว ณ บ้านพักนายอำเภอเมืองน่าน

📣 วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองน่าน โดย นางอรนงค์ กาพรม พัฒนาการอำเภอเมืองน่าน พร้อมด้วย นายเทิดบุญ ศิลารมณ์ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองน่าน นางปรีดารัตน์ จันทรบูรณ์ เกษตรอำเภอเมืองน่าน และนางแสงเดือน เต็มสวัสดิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมวันดินโลก ในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 และกิจกรรม Kick off ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร “ผู้นำทำก่อน” รณรงค์ปลูกผักสวนครัว ณ บ้านพักนายอำเภอเมืองน่าน ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

📸 ทีมประชาสัมพันธ์​
สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองน่าน # รายงาน #
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD

(Visited 8 times, 1 visits today)