@ พช.เมืองน่าน : นำเสนอผลและรับรองผล การจัดเก็บข้อมูล จปฐ./กชช.2 ค ระดับตำบล

เข้าชม 3 ครั้ง
 วันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองน่าน โดยนายเรวัฒน์ ใจจักร์ พัฒนาการอำเภอเมืองน่าน มอบหมายให้ นายคณาธิป แสวงผล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการจัดประชุมเพื่อนำเสนอผลและรับรองผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ระดับตำบล ประจำปี 2564. ตำบลเรือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ทีมภาพ นพร. / ทีมประชาสัมพันธ์ สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองน่าน # รายงาน #
(Visited 3 times, 1 visits today)