@ พช.เมืองน่าน : ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อำเภอเมืองน่าน

เข้าชม 9 ครั้ง

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายดลภาค เนตรใส นายอำเภอเมืองน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการนี้ นายเรวัฒน์ ใจจักร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอเมืองน่าน มอบหมายให้ นางพิมพ์นิภา มีสา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองน่าน ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ กาดน้อยบ้านดอนถืมตอง หมู่ที่ 6 ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองน่าน ประสานผู้นำสตรี กลุ่มสตรี ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจำหน่าย และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านตลาด เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (Covid – 19)

ทีมภาพ นพร. / ทีมประชาสัมพันธ์ สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองน่าน # รายงาน #

(Visited 9 times, 1 visits today)