@ พช.เมืองน่าน : ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564

เข้าชม 17 ครั้ง

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน จัดพิธีส่งมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564 โดยมี นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีฯ ในการนี้อำเภอเมืองน่าน นำโดย นายดลภาค เนตรใส นายอำเภอเมืองน่าน นายเรวัฒน์ ใจจักร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอเมืองน่าน เข้าร่วมในพิธีฯ หมู่บ้านในพื้นที่อำเภอเมืองน่าน ที่ได้รับพระราชทานเงินขวัญถุง มีจำนวน 1 หมู่บ้าน คือ บ้านเชียงราย หมู่ 8 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ซึ่งทางอำเภอเมืองน่านและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองน่าน จะได้ทำพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทาน ให้หมู่บ้านเพื่อใช้ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนต่อไป

ทีมประชาสัมพันธ์ สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองน่าน # รายงาน #

(Visited 17 times, 1 visits today)