รวมพลังสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ วัดทัพยายท้าว ต [...]
อ่านเพิ่มเติม