ประชุมขับเคลื่อนงานแผนการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เข้าชม 4 ครั้ง

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครปฐม

นางพิมภา บุญวรรโณ พัฒนาการอำเภอเมืองนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานพัฒนาชุมชน  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ไตรมาส ๑-๒

 

(Visited 4 times, 1 visits today)